14577

Winners Announcement – Support Programme for Roma Artists from Ukraine

Українською знизу

 

 

 

We are thrilled to unveil the talented artists selected for the Support Programme for Roma Artists from Ukraine. The quality and diversity of applications were truly inspiring, making the selection process both challenging and rewarding.

 

Congratulations to the Winners:

 • Izaura Dryma
 • Leonid Samulevych
 • Mykola Burmek-Diuri
 • Tyberii Yonash
 • Valentina Buzyla
 • Yanush Panchenko
 • Hromyko Daniel
 • Alla Hulenko
 • Nelia Kokul
 • Marianna Maksymovy
 • Artur Lapenko
 • Tomi Hazslinsky
 • Valerii Prodnan
 • Illia Herasymov
 • Tania Piankova
 • Diana Hryhorychenko
 • Anastasiia Tambovtseva-Koval
 • Kyiv Academic Music and Drama Roma Theatre “Romance”

We are overjoyed to support these incredible artists in their creative journeys. Their unique perspectives and talents will undoubtedly contribute to the rich tapestry of the Roma artistic community in Ukraine.

This initiative was funded by the Arcadia Foundation.

 

Winners will soon receive an email with all the details and next steps.

 

A heartfelt thank you to all the applicants for sharing their incredible talent and passion. Your dedication to the arts is truly commendable.

 


 

Ми раді представити талановитих митців, відібраних для участі у Програмі підтримки ромських митців з України. Якість та різноманітність заявок дійсно надихали, що зробило процес відбору одночасно складним та корисним.

 

Вітаємо переможців:

 • Ізаура Дрима
 • Леонід Самулевич
 • Микола Бурмек-Дюрі
 • Тиберій Йонаш
 • Валентина Бузила
 • Януш Панченко
 • Громико Данило
 • Алла Гуленко
 • Неля Кокуль
 • Маріанна Максимович
 • Артур Лапенко
 • Томі Хазлінський
 • Валерій Проднан
 • Ілля Герасимов
 • Таня П’янкова
 • Діана Григориченко
 • Анастасія Тамбовцева-Коваль
 • Київський академічний музично-драматичний ромський театр “Романс”

 

Ми раді підтримати цих неймовірних митців на їхньому творчому шляху. Їхні унікальні погляди і таланти, безсумнівно, внесуть свій вклад у багате полотно ромської мистецької спільноти в Україні.

Ця ініціатива була профінансована Фондом Аркадія.

 

Переможці, незабаром ви отримаєте листа на свою електронну пошту з усіма деталями  та подальшими кроками.

 

 Щиро дякуємо всім заявникам за те, що поділилися своїм неймовірним талантом і пристрастю. Ваша відданість мистецтву справді гідна похвали.