8607

Page id: 8607

PROGRAM PODRŠKE ROMSKIM MUZIČARIMA

ERIAC SRBIJA, u partnerstvu sa građanskim pokretom Opre Roma Srbija (ORS), pokreće program podrške čiji je cilj ublažavanje posledica pandemije COVID-19 na romske muzičare i profesionalce u muzičkoj industriji. Podrška je namenjena muzičarima koji zbog pandemije nisu mogli da obavljaju svoje aktivnosti ili su nastupali u ograničenom obimu.

Pravo da se prijave za ovaj program imaju muzičari koji žive u Srbiji, koji se izjašnjavaju kao Romi i nastupaju nezavisno i profesionalno, koji nisu socijalno osigurani po različitim osnovama, koji imaju odgovarajuće muzičko obrazovanje i / ili se u kontinuitetu bave muzičkim delatnostima i doprinose kulturnom životu zajednice.

Nezavisna komisija stručnjaka će oceniti prijave, izabrati podobne kandidate i sačiniti predlog kandidata koji ispunjavaju kriterijume koje je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. ERIAC Srbija će uputiti obrazloženi predlog Ministarstvu kulture i informisanja, sa zahtevom da se kandidatima predloženim za podršku obezbedi jednokratna novčana pomoć u istom iznosu koju su dobili i drugi korisnici pomoći iz programa Vlade Republike Srbije.

Krajnji rok za prijavu za program podrške je 25. novembar 2021. godine.

 

 

U ERIAC-u stavljamo naglasak na zaštitu Vaših ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka (GDPR).

Imajte na umu da je administrator ličnih podataka Evropski romski institut za umetnost i kulturu (ERIAC). Saradnik za zaštitu podataka je dostupan na sledećoj imejl adresi: eriac@eriac.org

U potpunoj saglasnosti sa novom Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Vaši podaci će se koristiti samo u svrhu obrade Vaše prijave. ERIAC neće koristiti Vaše podatke u marketinške svrhe.