14379

Call for Applications – Support Programme for Roma Artists from Ukraine

Українською знизу

 

 

We are thrilled to announce the opening of the call for applications for the Support Programme for Roma Artists from Ukraine. This initiative is dedicated to empower contemporary artists, curators, filmmakers, musicians, and all other creative practitioners who proudly proclaim their Roma identity and originate from Ukraine.

 

Selected participants will have the opportunity to receive:

 • A 2-month (November, December 2023) stipend of 1500 EUR per month to support their creative endeavors.
 • Mentoring, professional contact and feedback by a local curator, or art organization
 • Promotion of creative projects by ERIAC, Artists at Risk support

Application Deadline: 31 October

 

Programme Timeline:

 

The Roma Artists Support Programme will commence on 1 November 2023, and successful candidates are expected to submit their completed works by 31 December 2023, in the form of a portfolio pdf, film, or other documentation of their creative results.

 

How to apply?

 

To apply for this exceptional support programme, interested individuals are required to submit the following documents:

 • A comprehensive CV
 • A brief biography of maximum 2000 characters introducing themselves and highlighting their creative activities
 • A work proposal outlining the project they intend to work on during the fellowship

The application material might be used by ERIAC to promote the grantee`s cultural work.

Please send your application to petro.rusanienko@eriac.org with the subject line “Application, Roma Artists from Ukraine“. The submission shall not exceed 2 MB/ email!

 

Applications can be submitted in the following languages: Ukrainian, English, Romanes

 

This initiative aims to provide a platform for Roma artists in Ukraine, offering both financial support and mentorship to foster their creative journeys.

 

Don’t miss this incredible opportunity to showcase your talent and make a significant impact through your art. We encourage all eligible Roma artists to apply and be a part of the Roma Artists Support Programme.

 

For inquiries and submission of applications, please contact petro.rusanienko@eriac.org with the subject line “Question, UKR Artist”

 

 We look forward to receiving your applications!

 

Конкурс заявок – Програма підтримки ромських митців з України

 

Ми раді оголосити про початок прийому заявок на участь у Програмі підтримки ромських митців з України. Ця ініціатива спрямована на підтримку сучасних художників, кураторів, режисерів, музикантів та всіх інших творчих практиків, які з гордістю заявляють про свою ромську ідентичність та походять з України.

 

Відібрані учасники матимуть можливість отримати:

 • 2-місячну стипендію (листопад, грудень 2023 року) у розмірі 1500 євро на місяць для підтримки своїх творчих починань.
 • Менторство, професійні контакти та зворотній зв’язок від місцевого куратора або мистецької організації
 • Промоція творчих проєктів від ERIAC, підтримка Artists at Risk

Дедлайн подачі заявок: 31 жовтня

 

Часовий графік програми:

 

Програма підтримки ромських митців розпочнеться 1 листопада 2023 року, і очікується, що успішні кандидати подадуть свої завершені роботи до 31 грудня 2023 року у вигляді портфоліо у форматі pdf, фільму або іншому форматі про свої творчі результати.

 

Як подати заявку?

Щоб подати заявку на участь у цій винятковій програмі підтримки, зацікавлені особи мають подати такі документи:

 • Розгорнуте резюме
 • Коротку біографію обсягом до 2000 знаків, що представляє особу та висвітлює її творчу діяльність
 • Робочу пропозицію з описом проекту, над яким вони мають намір працювати під час стипендії.

Матеріали заявки можуть бути використані ERIAC для просування культурної діяльності грантоотримувача.

Просимо надсилати заявку на електронну адресу petro.rusanienko@eriac.org з темою листа “Заявка, ромські митці з України“. Обсяг файлу не повинен перевищувати 2 МБ/лист!

 

Заявки можуть бути подані наступними мовами: українська, англійська, ромська.

 

Ця ініціатива має на меті створити платформу для ромських митців в Україні, пропонуючи як фінансову підтримку, так і менторство для сприяння їхньому творчому шляху.

 

Не пропустіть цю неймовірну можливість продемонструвати свій талант і зробити значний вплив через своє мистецтво. Ми заохочуємо всіх ромських митців подавати заявки на участь у Програмі підтримки ромських митців з України.

 

Для запитань, будь ласка, звертайтеся за адресою petro.rusanienko@eriac.org з темою листа “Питання, UKR Artist“.

 

 Ми з нетерпінням чекаємо на ваші заявки!