6039

ERIAC Program

Projects, initiatives,
arts and culture events
of ERIAC

OPEN CALL FOR APPLICATIONS

REF SERBIA-ERIAC INTERNSHIP PROGRAM

Five fully-funded Internship positions at the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)

Starting date:                          April 1 2021

End date:                                 August 15th 2021

Application deadline:              March 8th 2021

 

The European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) and the Roma Education Foundation Serbia (REF Serbia) invite applications for five Internship positions at the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC).

The Internship program offers a selected group of candidates a unique opportunity to join the dynamic ERIAC team and to contribute to development of ERIAC’s mission. The Interns will support the building of ERIAC’s international hub which strives to promote activities of hundreds of Roma organisations, intellectuals and artists to form multilateral initiatives and regional alliances, and to connect them with the policy makers and leaders of the different national and European level. The interns will support the international programming, engaging with the work of ERIAC Berlin-based headquarters as well as ERIAC SERBIA – the first branch office based in Belgrade. Interns will be provided with research opportunities in connection to Roma contemporary arts and culture scene in Europe and will gain practical training in project management.

The Internship positions are for six months. Due to existing Covid-19 related restrictions, the Interns will work remotely. The Interns will work under the direct supervision of the management of ERIAC. The successful candidates will be offered a monthly stipend of 500 euro (gross), funded by the Roma Education Foundation Serbia (REF) through the KfW supported project “Empowerment of Young Roma – Phase 2”, to cover their expenses. This opportunity is available for all Roma graduates or those at the final year of their university studies, disregarding of the field of study. Only Serbian nationals are eligible to apply. Current and past REF beneficiaries are especially encouraged to apply.

Responsibilities

The typical responsibilities given to the Interns include:

 • Support the institution-building and operations of ERIAC and, in particular, assist in expanding the Europe-wide network of Roma and non-Roma associate members of the Institute;
 • Take part in coordinating the organization’s programs and projects;
 • Support the writing of grants, and the fundraising initiatives;
 • Support in organization of arts and culture events, such as exhibitions, discussions, symposiums etc. of the extended ERIAC hub, by developing content, logistics and communications;
 • Research of the contemporary Roma arts and culture scene across Europe;
 • Contributing to the communication of the Institute by supporting the social media, development of newsletters and content of the website;
 • Day-to-day activities and tasks as part of the ERIAC team.

 

Qualifications

This opportunity is available for all Roma graduates or those at the final year of their university studies, disregarding of the field of study. Only Serbian nationals are eligible to apply. Current and past REF beneficiaries are especially encouraged to apply. The ideal candidates should have:

 • A very good command of English. Knowledge of any other European languages will be considered a plus, and knowledge of Romanes and/or German will be considered an asset;
 • Interest in fields related to the scope of competencies of ERIAC of broadly-understood arts, culture and knowledge-production;
 • Excellent interpersonal, oral, and written communication skills;
 • Demonstrated commitment to equal opportunities and diversity and commitment to ERIAC’s founding principles;
 • Experience with office work as a team player as well as capacity to work independently.

Selection Criteria

The Interns will be selected through a competitive selection process based on the relevance of the applicant’s career goals, previous working experience and motivation.

How to apply?

Applications from all suitably qualified candidates, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, colour, religion, belief, or sexual orientation are welcome. Current and past REF beneficiaries are especially encouraged to apply.

Please send your up-to-date professional CV (max. 2 pages) and a cover letter (max. 500 words) in English explaining why you believe this Internship opportunity fits you, specifying your main skills and interests, how you think the Internship would help you develop a career in your area of interest.

Please send your complete application package to  eriac@eriac.org writing in the Subject Line: “REF SERBIA-ERIAC Internship”.

 

DOWNLOAD THE CALL IN ENGLISH:

OPEN CALL_REF SERBIA-ERIAC INTERNSHIP PROGRAM_final

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

OTVOREN KONKURS ZA PRIJAVE

REF SERBIA-ERIAC PRIPRAVNIČKI PROGRAM

Pet plaćenih pripravničkih pozicija u Evropskom institutu za romsku umetnost i kulturu (ERIAC)

 

Početak angažmana:            1. April, 2021.

Završetak angažmana:         16. avgust, 2021.

Rok za prijave:                        8. mart, 2021.

Evropski institut za romsku kulturu i umetnost (ERIAC) i Fondacija za obrazovanje Roma Srbija (REF Serbia) otvaraju konkurs za podnošenje prijava za pet pripravničkih mesta u Evropskom institutu za romsku kulturu i umetnost (ERIAC).

Pripravnički program izabranim kandidatima i kandidatkinjama nudi jedinstvenu mogućnost da se pridruže dinamičnom ERIAC timu i da doprinesu razvoju misije ERIAC-a. Stažisti će učestvovati u izgradnji međunarodnog sedišta ERIAC-a koji teži promovisanju aktivnosti nekoliko stotina romskih organizacija, intelektualaca i umetnika u cilju kreiranja multilateralnih inicijativa i regionalnih udruženja i njihovog povezivanja sa donosiocima odluka i liderima na  nacionalnom i evropskom nivou. Stažisti će učestvovati u izradi međunarodnog programa u saradnji sa sedištem ERIAC-a u Berlinu, kao i sa ERIAC SERBIA – prvoj kancelariji otvorenoj u Beogradu. Stažisti će imati mogućnost da učestvuju u istraživačkim aktivnostima vezanim za savremenu romsku umetničku i kulturnu scenu u Evropi i steći će praktičnu obuku iz oblasti projektnog menadžmenta.

Pripravnički staž traje šest meseci. Zbog postojećih ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19, stažiranje će se obavljati na daljinu. Stažisti će raditi pod direktnom supervizijom menadžmenta ERIAC-a. Uspešnim stažistima i stažistkinjama biće ponuđena mesečna stipendija u iznosu od 500 evra (bruto) od strane Fondacije za obrazovanje Roma Srbija (REF) kroz projekat “Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza II” finansiranog od strane Nemačke razvojne banke KfW-a radi pokrivanja nastalih troškova. Ova mogućnost je otvorena za sve svršene romske studente/studentkinje i za one koji pohađaju završnu godinu izabranog fakulteta, bez obzira na oblast koju studiraju. Konkurs važi samo za državljane Republike Srbije. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.

Odgovornosti

Uobičajene odgovornosti stažista uključuju:

 • Pružanje podrške građenju same institucije, kao i svim aktivnostima ERIAC-a, a posebno rad na proširenju evropske mreže romskih i neromskih saradnika;
 • Učestvovanje u koordinaciji programa i projekata organizacije;
 • Pružanje podrške pri kreiranju grantova i inicijativama usmerenim na skupljanje sredstava (fundraising);
 • Pružanje podrške pri organizovanju umetničkih i kulturnih događaja, poput izložbi, diskusija, simpozijuma, itd. u okviru proširene ERIAC mreže, putem učešća u kreiranju sadržaja, pružanju logističke pomoći i komunikacije;
 • Istraživanje savremene romske kulturne i umetničke evropske scene;
 • Pružanje doprinosa u poboljšanju komunikacije Instituta putem društvenih mreža, izrade biltena i kreiranja sadržaja web stranice;
 • Izvršavanje svakodnevnih aktivnosti i zadataka u okviru ERIAC tima.

 

Kvalifikacije

Ova mogućnost je otvorena za sve svršene romske studente/studentkinje i za one koji pohađaju završnu godinu izabranog fakulteta, bez obzira na oblast koju studiraju. Konkurs važi samo za državljane Republike Srbije. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.  Idealni kandidati i kandidatkinje treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Vrlo dobro znanje engleskog jezika. Znanje bilo kojeg drugog evropskog jezika je poželjno, a znanje romskog i/ili nemačkog jezik a je od posebne vrednosti;
 • Interesovanje za oblasti iz kruga delatnosti ERIAC-a u okviru šireg spektra umetnosti, kulture i sticanja znanja;
 • Odlične verbalne, pisane i međuljudske veštine komunikacije;
 • Pokazana posvećenost ostvarenju jednakih mogućnosti za sve, različitostima i odanost suštinskim principima ERIAC-a;
 • Iskustvo u kancelarijskom radu u okviru tima, kao i kapacitet za nezavisni rad.

Izborni kriterijumi

Stažisti će biti izabrani putem kompetetivnog selekcionog procesa zasnovanog na relevantnosti karijerinih ciljeva, prethodnog radnog iskustva i motivacije.

Kako se prijaviti?

Dobrodošle su prijave svih osoba koje zadovoljavaju kriterijume bez obzira na pol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili društveno poreklo, boju kože, veroispovest, uverenja ili seksualnu orijentaciju. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.

 

Molimo vas da pošaljete ažuriranu biografiju (najviše 2 strane) i propratno pismo (najviše 500 reči) na engleskom jeziku u kojem ćete objasniti zašto mislite da je ovaj pripravnički staž prava prilika za Vas, navesti Vaša glavna interesovanja i veštine i pojasniti kako će ovaj pripravnički staž uticati na razvoj Vaše karijere u polju Vašeg interesovanja.

Kompletiranu prijavu treba poslati na adresu eriac@eriac.org sa naslovom: “REF SERBIA-ERIAC Internship”.

 

DOWNLOAD THE CALL IN SERBIAN:KONKURS_REF SRBIJA-ERIAC PRIPRAVNIČKI PROGRAM

Current
OPEN CALL: Memory of the Holocaust of Roma and Sinti. International program for educators and museum professionals ERIAC Hosts “Roma (in) Filmmaking” Panel Discussion at Cannes Film Festival 2024 Winners of Artists in Residence 2024 in Villa Romana, Florence (Event) Roma in Ukraine – Fighters for Democracy, Human Rights and Justice ERIAC Announces Winner of Marché du Film and ImpACT Lab scholarship in Cannes ERIAC’s Contributions to the Venice Biennale 2024 ADVANCING EDUCATION AND ROMA KNOWLEDGE-PRODUCTION IN EUROPE AND BEYOND: A POSITION PAPER OPEN CALL FOR ROMA PRODUCERS Open Call for Applications: ERIAC-Villa Romana Residency Programme Kick-Off Meeting and Public Launch of ERIACNET4EU 2024 Dr. Raul Cârstocea Joins Barvalipe Academy Join ERIAC – Call for Membership 2024 OPEN The Red Wheel of Pain and Power – On Zoran Tairović’s Works Małgorzata Mirga-Tas Wins Prestigious Tajsa Roma Cultural Heritage Prize 2023 Winners Announcement – Support Programme for Roma Artists from Ukraine #ERIACNET4EU grantee Untold Stories Association Presents: Screening of Alina Șerban’s films in Berlin Announcement of the Five Finalists for the Tajsa Roma Cultural Heritage Prize 2023 Membership TAJSA PRIZE 2023 / NOMINATION PROCEDURE & FORM Erik Tollas, artist in residence at Villa Romana: thoughts on “a house which is a home” ERIAC Joins Wiener Holocaust Library’s Virtual Lecture with 2022 Ernst Fraenkel Prize Winner Ari Joskowicz Handle with Care: RomaMoMA Nomadic Library at the Ludwig Museum 4th Autostrada Biennale closing on September 9 MEET OUR #ERIACNET4EU GRANTEES! INTERNATIONAL CULTURAL OUTREACH PROGRAM 2023 A Self-Portrait of the Roma, Without the Stereotypes – BARVALO Featured in The New York Times Ceija Stojka: We Were Ashamed ERIAC Grant Awards – List of FSTP Beneficiaries Guided tour of the exhibition of M. Mirga-Tas in Brücke Museum Diplomacy Visits at ERIAC – MEP Sabine Verheyen, Dr. Robert Klinke, UNAR Study Group ‘Rolling Film Festival’ 7th edition Avec «Barvalo», le MuCEM compose un hymne aux cultures romani Gypsyism, Balkanism—Through a glass, darkly V4 joins RomaMoMA Peripheries Unite! Public Discussion & Emerging Talents. Spring Salon Reenchantment. Małgorzata Mirga-Tas / Film-screening and talk PODCAST: “Making the Underrepresented Knowledge of Roma and Sinti More Visible Online” OPEN CALL | ERIAC Grant-making to Protect and Promote EU Values and Rights Weaving Roma Cultural Heritage into the Fabric of Sustainable Development OMARA: “You Let me Play” Exhibition Opening on April 6, Leading Up to International Roma Day 2023 Anne Hill Blanchard Uncommon Artists Series: “Life – The Art of Ceija Stojka” by Timea Junghaus Open Call ERIAC/Villa Romana: Artist Residencies in Florence ROMHERITAGE: Itineraries of Roma Cultural Heritage 2023 ERIAC Call for Associate Members Decorated Farmhouses of Sweden – Artistic Residency Scholarship ERIAC partners with ARCA and Artists at Risk to launch a residency programme for Ukrainian Roma artists ERIAC launches the Barvalipe blog – So Nakhlo PROUD ROMA TALENT Competition Winners Announced! ERIAC V. General Assembly A Parable on Europe and the Roma In Memoriam Mustafa Asan aka RR Marki (1960-2022) Sinti and Roma – Between Romanticizing and Othering -Performative Symposium on December 10, 2022 ERIAC exhibition: Woman to Woman. Małgorzata Mirga-Tas and Eugen Raportoru. “Reenchantment. Małgorzata Mirga-Tas”, directed by Anna Zakrzewska, premiers today! The World Premiere: “Reenchantment. Małgorzata Mirga-Tas” directed by Anna Zakrzewska. DEADLINE EXTENDED: PROUD ROMA TALENT Competition Finissage: The Abduction from the Seraglio at the 59th International Art Exhibition La Biennale di Venezia ERIAC launches PROUD ROMA TALENT Competition Fairytales from my Grandfather. Sami Mustafa at Manifesta 14 Manifesta 14 closes on 30 October 2022 Dariya Kanti starts her artist residency at Villa Romana, Florence Modifying Error: 404, towards green, digital and inclusive societies- ERIAC at KotorArt Festival Eugen Raportoru: Gelem, Gelem Samudaripen Transcontinental Collaboration: A Concert of Sinti and Roma and American Jazz All the Birds are Praying for our Children. Exhibition Opening. Manifesta 14: Roma Rajni: RomaMoMA Library ft. Daniel Baker and Farija Mehmeti ROMA PAVILION AT TRIENNALE MILANO OPENING 2022 CALL FOR ASSOCIATE MEMBERS FOR ERIAC How to Tell Stories that Matter? ERIAC brings Manifesta 14 to Belgrade Official Opening! The Abduction from the Seraglio, 59th Biennale di Venezia Roma for Roma: Documenting the Oral History of Roma Refugees from Ukraine G O S S I P S ANNOUNCEMENT: ERIAC THEMATIC SECTION COORDINATORS SELECTED OPENING CONFERENCE: PLURILINGUAL POLICY EXPERIMENTATION (PLE) in the context of Romania OPEN CALL FOR APPLICATIONS REF SERBIA-ERIAC INTERNSHIP PROGRAM CALL FOR ERIAC THEMATIC SECTION COORDINATORS SUPPORT FOR THE ROMA PEOPLE OF UKRAINE ERIAC BARVALIPE ACADEMY ELECTS TWO MEMBERS TO SIT ON THE ERIAC BOARD ‘PROUD ROMA’ out now! The pride of a people as a social engine. The Proud Roma manifesto Proud Roma. The message of love from a nation without borders “I believe stories can change the world” New Short Film Inspiring Pride in Roma Identity to Premiere This Month Members appointed to the ERIAC Barvalipe Academy IV GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE EUROPEAN INSTITUTE FOR ARTS AND CULTURE (ERIAC) HYBRID ERIAC launches the Barvalipe Digital Library of Critical Romani Scholarship Finalists of the Tajsa Roma Cultural Heritage Prize 2021 announced! Open Call: Artist Residency in Florence for Two Roma Contemporary Artists in 2022 Proud Roma Free Europe celebrates Romani Language Day PROGRAM PODRŠKE ROMSKIM MUZIČARIMA ERIAC and Department of Romani Studies at Södertörn University join forces to develop university courses We are launching the second course of Barvalipe Roma Online University in 2021 Selma Selman at the Kasseler Kunstverein International Membership Engagement Initiative 2021 Art and Healing – A Roma Contribution for Europe RomaMoMA Nomadic Library as A Roma Contribution for Europe ERIAC Partners Mark Annual Day of Remembrance for Roma Holocaust Victims My feminism does not shout, but it tells stories: Małgorzata Mirga-Tas and Edis Galushi in conversation with Joanna Warsza CALL FOR CURATOR: Collateral Event at the La Biennale di Venezia – 59th International Art Exhibition ERIAC Serbia: “AND YOU GOD SURVIVED” – DOCUMENTARY SCREENING
Upcoming
OPEN CALL: Memory of the Holocaust of Roma and Sinti. International program for educators and museum professionals ERIAC Hosts “Roma (in) Filmmaking” Panel Discussion at Cannes Film Festival 2024 May 16 – Romani Resistance Day (Event) Roma in Ukraine – Fighters for Democracy, Human Rights and Justice KICK-OFF MEETING AND PUBLIC LAUNCH OF JEKHIPE PROJECT Commemorating 80 Years of the Sinti and Roma Holocaust. Lessons Learned to Ensure Non-Repetition OPEN CALL 2024 | ERIAC Grant-making to Protect and Promote EU Values and Rights ANDO FORO – Roma Contributions to Berlin’s Contemporary Art Scene ERIAC Exhibition Opening: Berlin Tales #ERIACNET4EU grantee Untold Stories Association Presents: Screening of Alina Șerban’s films in Berlin Announcement of the Five Finalists for the Tajsa Roma Cultural Heritage Prize 2023 Flames de Déu at the Filmoteca de Catalunya/ November 4 FILM RESTORED at Deutsche Kinemathek – ERIAC presents: Why Do We Need To Retell The Roma Story Now ERIAC Membership Training Sessions | NOVEMBER 2023 TAJSA PRIZE 2023 / NOMINATION PROCEDURE & FORM SAVE THE DATE! / TAJSA PRIZE 2023 PROJECT MANAGEMENT TRAINING FOR ERIAC RE-GRANTING BENEFICIARIES Honoring a Decade of Cultural Heritage: ERIAC Partners with Djelem Djelem Festival Ceija Stojka: We Were Ashamed Małgorzata Mirga-Tas: Sivdem Amenge. I sewed for us- exhibition opening at the Brücke-Museum Superpower Resilience – Hope on the Path to Transformation? ”Woman to Woman”: Omara & Małgorzata Mirga-Tas ERIAC partners with Autostrada Biennale PANEL DISCUSSION: Decolonizing Institutions: The Responsibility of Representation CONFERENCE: Racism, Justice, Environment: Critical Approaches in Romani Studies and Beyond Announcement of artist residency winners 2023 in Villa Romana, Florence Mucem’s Romani collections: bringing old collections up-to-date RED DRESS EVENT Opening of “Barvalo” exhibition on May 9 at the Mucem Reenchantment. Małgorzata Mirga-Tas / Film-screening and talk Call for papers: Conference “Racism and Romani Studies” (September 14-15 in Timisoara) Weaving Roma Cultural Heritage into the Fabric of Sustainable Development ERIAC joins the Council of Europe in hosting the Roma Youth Together 2023 Conference ERIAC@Timisoara 2023 “Safeguarding Our Romani Language” – Third International Conference PRFE organizes panel discussion as part of the ongoing census campaign in Hungary ROMA(NI) PAST – EUROPE’S FUTURE. WHY EMBRACING EU’S LARGEST ETHNIC MINORITY MATTERS | ERIACNET4EU Romani pride films ‘Hurjasa’ and ‘Proud Roma’ set to premiere in Serbia on 29 and 30 September Launching the 2022 Census Campaign in Hungary: Meet our Local Team ROMAMOMA STREET FESTIVAL BY OFF-BIENNALE BUDAPEST WEBINAR | Roma and Memorialization: Advancing Recognition and Remedy for the Dark Chapters of the Past and their Impact on the Present ERIAC EXHIBITION: MANOLO GÓMEZ. YA ES HORA – NOW IS THE TIME WEAVE CONFERENCE – 16 September Discover the WEAVE toolkit – online workshops Bringing the EU close to Roma | ERIACNET4EU: ERIAC NETWORK TO ADVANCE ROMA INCLUSION BY COMBATTING AND PREVENTING ANTIGYPSYISM IN THE EU The Transnational Roma Movement Marks Roma Holocaust Memorial Day ‘Hurjasa’ / ‘We Will Fly’ set to premiere 22 July OPEN CALL FOR CONTRIBUTIONS to the BARVALO exhibition – ERIAC is seeking an artist to visually represent the STRUCTURE OF ANTI-GYPSYISM MAY 16 | ROMANI RESISTANCE DAY WEBINAR: Teaching the History of Minorities in Europe: the Case of Roma History Eugen Raportoru’s exhibition includes marginalised perspectives and creates a platform for feminist artmakers The Biennale is a Red Carpet for Artists RomaMoMA Library ft. Daniel Baker and Farija Mehmeti at Manifesta 14 The Roma Exhibition as a Space for Transnational Alliances Open call for Romani filmmakers for production of regional short film nurturing Roma pride and culture ERIACNET4EU: ERIAC NETWORK TO ADVANCE ROMA INCLUSION BY COMBATTING AND PREVENTING ANTIGYPSYISM IN THE EU ERIAC joins the Council of Europe in hosting the Roma Youth Together 2022 Conference ERIAC is proud of Polish-Roma artist Małgorzata Mirga-Tas ‘Re-enchanting the World’ in Venice La Biennale approves Roma Exhibition in Venice ERIAC EXHIBITION: TAJSA ROMA CULTURAL HERITAGE PRIZE TAJSA ROMA CULTURAL HERITAGE PRIZE CEREMOMY 2021 ERIAC EXHIBITION: ROMANI ČHIB | ROMANI LANGUAGE SAFEGUARDING OUR ROMANI LANGUAGE – SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE Artist Talk: Ľuboš Kotlár and Norbert Olàh in conversation with Teodora Talhoș Tajsa Prize 2021 Roma Self-representation in the History of the Venice Biennale | Discussion ERIAC announces the Roma Exhibition – Collateral Event at the 59th La Biennale di Venezia to be held on 23 April – 27 November 2022 ROMAMOMA LIBRARY AT SAVVY CONTEMPORARY NewsSpectrum Fellowship for minority-language media opens first call for applications ERIAC joins MANIFESTA 14 “the European Nomadic Biennial” Conference: Critical Approaches to Romani Studies ERIAC EXHIBITION: ROMA RESISTANCE AND RESILIENCE Keeping the flame of Romani Resistance Alive: the Transnational Romani Resistance Week OPEN CALL: Caricature Competition for Artists of Roma Origin JOAKIM ESKILDSEN and NIHAD NINO PUŠIJA: A PHOTOGRAPHIC JOURNEY INTO ROMA LIVES CALL FOR PARTICIPANTS Family Archives INTERNATIONAL CONFERENCE: “Hate speech and Antigypsyism in the Media” International Conference “From Slavery to Movement and Policies” RESIST! The Art of Resistance Diaspora Europe: Ferenc Snétberger – Solo Guitar Improvisations Diaspora Europe: Sinti_ze Jazz – The Rosenberg Trio Diaspora Europe: Sinti_ze Jazz Diaspora Europe: Family Archives DIASPORA EUROPE AT VOLKSBÜHNE ERIAC joins MUCEM to curate “BARVALO” – an exhibition about Roma Diaspora Europa: The Day I am Free. The Story of Katarina Taikon (29.March – POSTPONED) Winners of Künstlerhaus Villa Romana in Florence 2020 announced!
Past
Intersectional Dimensions of Care. Curatorial Considerations around the Exhibition ‘Handle with Care’ From the Pissoir to the Bathtub — Selma Selman Destroys Conventions with Axe and Drill ERIAC VI. General Assembly Safeguarding Our Romani Language / Video Recordings Bravo, Barvalo! Pioneering Participation, Curatorial Courage, and a New Approach to Roma-Driven Museum Projects CAPACITY BUILDING TRAINING “EVERYDAY ROMANI LANGUAGE” CAPACITY BUILDING TRAINING “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND TECHNOLOGY IN ARTS AND CULTURE“ Hybrid International Conference Safeguarding Our Romani Language / PROGRAM Call for Applications – Support Programme for Roma Artists from Ukraine Romani Language Initiative / Romani Čhib SAVE THE DATE! / Safeguarding Our Romani Language International Academic Conference “Racism and Romani Studies” September 14-15, 2023 Timisoara “ROMA(NI) PAST – EUROPE’S FUTURE. WHY EMBRACING EU’S LARGEST ETHNIC MINORITY MATTERS” ERIAC is Launching the Facebook Chatbot Roma Remember – Holocaust Remembrance ERIAC in Timisoara. Bringing Roma Voices (and music) to the European Capital of Culture impACT x Think Film Impact Production ǀ ROMA: What Happens Now? Peripheries Unite! Public debate BARVALO: an exhibition where Roma are shaping the narrative ERIAC contributes to the 600th Anniversary of Sigismund of Luxembourg Roma Decree at the House of European History and the European Parliament Kick-off meeting launching the ERIACNET4EU 2023 Sami Mustafa: Fairy Tales that Tell Your Story, and Cultural Transmission over Space and Time WEAVE WEAVE Collective Remembrance – Eugen Raportoru: Gelem, Gelem Samudaripen ERIAC and WEAVE work for metadata curation of Roma community collections European Anti-Racism Summit 2022 ARTromnja: a video project on Roma women artists and changemakers Symposium: Institutions and Resistance – Alliances for Art at Risk Chapter 23 by Kal band on Serbian National TV and Radio The Role of Artist Residencies in the Promotion of Roma Contemporary Art ERIAC joins the 12th meeting of the Council of Europe Dialogue with Roma and Traveller civil society Delegation of the Council of Europe´s Advisory Committee on FCNM Visited ERIAC ‘Proud Roma in Free Slovakia’ Launched to Encourage Participation in 2021 National Census World Music Day at ERIAC SERBIA The Transnational Romani Resistance March video is out! Official Opening of ERIAC Serbia ON-LINE COURSE ON ROMANI CULTURE FOR THE STAFF OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION Winners Caricature Competition Announcement of Artist Residency Winners 2021 in Villa Romana, Florence EXTRAORDINARY Meeting of the General Assembly of European Institute for Arts and Culture WORLD ROMA CONGRESS. 50th Anniversary Exhibition CULTURAL EVENING WITH ERIAC DURING 3RD ADI-ROM MEETING ERIAC STRATEGY 2021-2025 III. GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE EUROPEAN ROMA INSTITUTE FOR ARTS AND CULTURE (ERIAC) ONLINE Diaspora Europe Opening Germany takes over the Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe Critical Pedagogy, Romani Emancipation and Post-COVID Education Open Call: Romani Language Teachers, Translators, Interpreters Andaro Angluno Vast | First-Hand Safeguarding our Romani Language – International Conference Roma Cultural History Initiative (RCHI) 2020 Roma Tangible Heritage Network (RTHN) 2019 Cultural Institutions Network Initiative (CINI) 2018 International Cultural Outreach Program 2017 Roma Cultural History Initiative – updates Webinar: “Commemorating the Victims, Remembering the Heroes” #RomaRemember: Joint International Campaign for Roma and Sinti Holocaust Remembrance 2020 OPEN CALL: ROMANI LANGUAGE BOOK ILLUSTRATOR HAJDE TE KHELAS – ERIAC Dance Contest RESULTS OF THE ERIAC ARTS AND CULTURE INNOVATION PROGRAM ANNOUNCED! Online Video Series – Katitzi Exhibition ERIAC ARTS AND CULTURE INNOVATION PROGRAM – CALL FOR APPLICATIONS! “Stay at home & Make Music” Online Family Music Competition Became a Member of ERIAC – 3rd call for members is open! International Roma Day Online: Roma Couch Festival Performing the Museum – Online Exhibition ERIAC Questionnaire on COVID-19 impact on Roma arts and culture ERIAC hosts an Extraordinary General Assembly to assess the impact of Covid-19 on Roma arts and culture PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING COVID-19 OUTBREAK FUTUROMA exhibition opens in Villa Romana in Florence (29. April) Diaspora Europe: Event series of ERIAC and Volksbühne Berlin 2020 “Who is afraid of identity politics?” ERIAC joins the discussion at the CEU ERIAC is awarded a grant from the European Cultural Foundation Alina Serban – winner of the 1st Tajsa Roma Cultural Heritage Prize TAJSA PRIZE CEREMONY AND DORANTES CONCERT Barvalipe Academy holds its second meeting in Berlin ERIAC IMPACT – public presentation of the ERIAC achievements and plans ERIAC celebrates its second General Assembly in Berlin Finalists of the Tajsa Roma Cultural Heritage Prize 2019 announced! Roma Tangible Heritage Symposium – Stockholm Secretary General of the Council of Europe Marija Pejčinović Burić visited ERIAC KATITZI – A LITERARY CHARACTER ROOTED IN REALITY CHROMA – THE FUTURE IS ROMA – WE PASS THE MIC TO EUROPE ERIAC at the Timisoara Biennale ERIAC at the International Seminar on Countering Distortion and Protecting the Civil and Human Rights of Roma TAJSA PRIZE 2019 Teachers from the Academy of Anti-Discrimination Education visit ERIAC ERIAC Promoted the FUTUROMA Pavilion in Venice ECF PRINCESS MARGARITA AWARD ERIAC joins EC consultations about the future of Roma policies for Roma Dr. Michael Groß, Consul General of Germany in Krakow, visits ERIAC ERIAC’s Roma Tangible Heritage Network (RE)CONCEPTUALIZING ROMA RESISTANCE TEARS OF GOLD/ SOWNAKUNE JASFA International Conference “IS ‘AUSCHWITZ ONLY SLEEPING’? SINTI AND ROMA NARRATIVES AFTER THE HOLOCAUST” Schoolclash visiting ERIAC’s Exhibition “Roma Women Weaving Europe” on its last Week ERIAC contributes to the CEU Summer School “Romani Identities and Antigypsyism” 2019 Florin Nasture and Miguel Angel Vargas appointed as new members of the ERIAC Barvalipe Academy