6039

ERIAC Program

Projects, initiatives,
arts and culture events
of ERIAC

OPEN CALL FOR APPLICATIONS

REF SERBIA-ERIAC INTERNSHIP PROGRAM

Five fully-funded Internship positions at the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)

Starting date:                          April 1 2021

End date:                                 August 15th 2021

Application deadline:              March 8th 2021

 

The European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) and the Roma Education Foundation Serbia (REF Serbia) invite applications for five Internship positions at the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC).

The Internship program offers a selected group of candidates a unique opportunity to join the dynamic ERIAC team and to contribute to development of ERIAC’s mission. The Interns will support the building of ERIAC’s international hub which strives to promote activities of hundreds of Roma organisations, intellectuals and artists to form multilateral initiatives and regional alliances, and to connect them with the policy makers and leaders of the different national and European level. The interns will support the international programming, engaging with the work of ERIAC Berlin-based headquarters as well as ERIAC SERBIA – the first branch office based in Belgrade. Interns will be provided with research opportunities in connection to Roma contemporary arts and culture scene in Europe and will gain practical training in project management.

The Internship positions are for six months. Due to existing Covid-19 related restrictions, the Interns will work remotely. The Interns will work under the direct supervision of the management of ERIAC. The successful candidates will be offered a monthly stipend of 500 euro (gross), funded by the Roma Education Foundation Serbia (REF) through the KfW supported project “Empowerment of Young Roma – Phase 2”, to cover their expenses. This opportunity is available for all Roma graduates or those at the final year of their university studies, disregarding of the field of study. Only Serbian nationals are eligible to apply. Current and past REF beneficiaries are especially encouraged to apply.

Responsibilities

The typical responsibilities given to the Interns include:

 • Support the institution-building and operations of ERIAC and, in particular, assist in expanding the Europe-wide network of Roma and non-Roma associate members of the Institute;
 • Take part in coordinating the organization’s programs and projects;
 • Support the writing of grants, and the fundraising initiatives;
 • Support in organization of arts and culture events, such as exhibitions, discussions, symposiums etc. of the extended ERIAC hub, by developing content, logistics and communications;
 • Research of the contemporary Roma arts and culture scene across Europe;
 • Contributing to the communication of the Institute by supporting the social media, development of newsletters and content of the website;
 • Day-to-day activities and tasks as part of the ERIAC team.

 

Qualifications

This opportunity is available for all Roma graduates or those at the final year of their university studies, disregarding of the field of study. Only Serbian nationals are eligible to apply. Current and past REF beneficiaries are especially encouraged to apply. The ideal candidates should have:

 • A very good command of English. Knowledge of any other European languages will be considered a plus, and knowledge of Romanes and/or German will be considered an asset;
 • Interest in fields related to the scope of competencies of ERIAC of broadly-understood arts, culture and knowledge-production;
 • Excellent interpersonal, oral, and written communication skills;
 • Demonstrated commitment to equal opportunities and diversity and commitment to ERIAC’s founding principles;
 • Experience with office work as a team player as well as capacity to work independently.

Selection Criteria

The Interns will be selected through a competitive selection process based on the relevance of the applicant’s career goals, previous working experience and motivation.

How to apply?

Applications from all suitably qualified candidates, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, colour, religion, belief, or sexual orientation are welcome. Current and past REF beneficiaries are especially encouraged to apply.

Please send your up-to-date professional CV (max. 2 pages) and a cover letter (max. 500 words) in English explaining why you believe this Internship opportunity fits you, specifying your main skills and interests, how you think the Internship would help you develop a career in your area of interest.

Please send your complete application package to  eriac@eriac.org writing in the Subject Line: “REF SERBIA-ERIAC Internship”.

 

DOWNLOAD THE CALL IN ENGLISH:

OPEN CALL_REF SERBIA-ERIAC INTERNSHIP PROGRAM_final

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

OTVOREN KONKURS ZA PRIJAVE

REF SERBIA-ERIAC PRIPRAVNIČKI PROGRAM

Pet plaćenih pripravničkih pozicija u Evropskom institutu za romsku umetnost i kulturu (ERIAC)

 

Početak angažmana:            1. April, 2021.

Završetak angažmana:         16. avgust, 2021.

Rok za prijave:                        8. mart, 2021.

Evropski institut za romsku kulturu i umetnost (ERIAC) i Fondacija za obrazovanje Roma Srbija (REF Serbia) otvaraju konkurs za podnošenje prijava za pet pripravničkih mesta u Evropskom institutu za romsku kulturu i umetnost (ERIAC).

Pripravnički program izabranim kandidatima i kandidatkinjama nudi jedinstvenu mogućnost da se pridruže dinamičnom ERIAC timu i da doprinesu razvoju misije ERIAC-a. Stažisti će učestvovati u izgradnji međunarodnog sedišta ERIAC-a koji teži promovisanju aktivnosti nekoliko stotina romskih organizacija, intelektualaca i umetnika u cilju kreiranja multilateralnih inicijativa i regionalnih udruženja i njihovog povezivanja sa donosiocima odluka i liderima na  nacionalnom i evropskom nivou. Stažisti će učestvovati u izradi međunarodnog programa u saradnji sa sedištem ERIAC-a u Berlinu, kao i sa ERIAC SERBIA – prvoj kancelariji otvorenoj u Beogradu. Stažisti će imati mogućnost da učestvuju u istraživačkim aktivnostima vezanim za savremenu romsku umetničku i kulturnu scenu u Evropi i steći će praktičnu obuku iz oblasti projektnog menadžmenta.

Pripravnički staž traje šest meseci. Zbog postojećih ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19, stažiranje će se obavljati na daljinu. Stažisti će raditi pod direktnom supervizijom menadžmenta ERIAC-a. Uspešnim stažistima i stažistkinjama biće ponuđena mesečna stipendija u iznosu od 500 evra (bruto) od strane Fondacije za obrazovanje Roma Srbija (REF) kroz projekat “Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza II” finansiranog od strane Nemačke razvojne banke KfW-a radi pokrivanja nastalih troškova. Ova mogućnost je otvorena za sve svršene romske studente/studentkinje i za one koji pohađaju završnu godinu izabranog fakulteta, bez obzira na oblast koju studiraju. Konkurs važi samo za državljane Republike Srbije. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.

Odgovornosti

Uobičajene odgovornosti stažista uključuju:

 • Pružanje podrške građenju same institucije, kao i svim aktivnostima ERIAC-a, a posebno rad na proširenju evropske mreže romskih i neromskih saradnika;
 • Učestvovanje u koordinaciji programa i projekata organizacije;
 • Pružanje podrške pri kreiranju grantova i inicijativama usmerenim na skupljanje sredstava (fundraising);
 • Pružanje podrške pri organizovanju umetničkih i kulturnih događaja, poput izložbi, diskusija, simpozijuma, itd. u okviru proširene ERIAC mreže, putem učešća u kreiranju sadržaja, pružanju logističke pomoći i komunikacije;
 • Istraživanje savremene romske kulturne i umetničke evropske scene;
 • Pružanje doprinosa u poboljšanju komunikacije Instituta putem društvenih mreža, izrade biltena i kreiranja sadržaja web stranice;
 • Izvršavanje svakodnevnih aktivnosti i zadataka u okviru ERIAC tima.

 

Kvalifikacije

Ova mogućnost je otvorena za sve svršene romske studente/studentkinje i za one koji pohađaju završnu godinu izabranog fakulteta, bez obzira na oblast koju studiraju. Konkurs važi samo za državljane Republike Srbije. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.  Idealni kandidati i kandidatkinje treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Vrlo dobro znanje engleskog jezika. Znanje bilo kojeg drugog evropskog jezika je poželjno, a znanje romskog i/ili nemačkog jezik a je od posebne vrednosti;
 • Interesovanje za oblasti iz kruga delatnosti ERIAC-a u okviru šireg spektra umetnosti, kulture i sticanja znanja;
 • Odlične verbalne, pisane i međuljudske veštine komunikacije;
 • Pokazana posvećenost ostvarenju jednakih mogućnosti za sve, različitostima i odanost suštinskim principima ERIAC-a;
 • Iskustvo u kancelarijskom radu u okviru tima, kao i kapacitet za nezavisni rad.

Izborni kriterijumi

Stažisti će biti izabrani putem kompetetivnog selekcionog procesa zasnovanog na relevantnosti karijerinih ciljeva, prethodnog radnog iskustva i motivacije.

Kako se prijaviti?

Dobrodošle su prijave svih osoba koje zadovoljavaju kriterijume bez obzira na pol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili društveno poreklo, boju kože, veroispovest, uverenja ili seksualnu orijentaciju. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.

 

Molimo vas da pošaljete ažuriranu biografiju (najviše 2 strane) i propratno pismo (najviše 500 reči) na engleskom jeziku u kojem ćete objasniti zašto mislite da je ovaj pripravnički staž prava prilika za Vas, navesti Vaša glavna interesovanja i veštine i pojasniti kako će ovaj pripravnički staž uticati na razvoj Vaše karijere u polju Vašeg interesovanja.

Kompletiranu prijavu treba poslati na adresu eriac@eriac.org sa naslovom: “REF SERBIA-ERIAC Internship”.

 

DOWNLOAD THE CALL IN SERBIAN:KONKURS_REF SRBIJA-ERIAC PRIPRAVNIČKI PROGRAM

Current
Selma Selman at the Kasseler Kunstverein International Membership Engagement Initiative Art and Healing – A Roma Contribution for Europe RomaMoMA Nomadic Library as A Roma Contribution for Europe ERIAC Partners Mark Annual Day of Remembrance for Roma Holocaust Victims My feminism does not shout, but it tells stories: Małgorzata Mirga-Tas and Edis Galushi in conversation with Joanna Warsza CALL FOR CURATOR: Collateral Event at the La Biennale di Venezia – 59th International Art Exhibition ERIAC Serbia: “AND YOU GOD SURVIVED” – DOCUMENTARY SCREENING ERIAC EXHIBITION: NO INNOCENT LANDSCAPE – VALÉRIE LERAY CALENDAR OF ACTIVITIES TO COMMEMORATE AUGUST 2 – International Roma Holocaust Memorial Day OVERVIEW ON POETRY AND LITERATURE ON ROMA HOLOCAUST WORKING AGAINST FORGETTING – RomaMoMA WHO WAS ANNA MARIA STEINBACH? ROMAREMEMBER 2021 – CAMPAIGN VISUAL IDENTITY Art and Healing – A Roma Contribution for Europe Europe’s Roma Remember Holocaust Victims as part of the annual commemorations of August 2nd ERIAC collaborates with Autostrada Biennale to showcase Roma contemporary arts in Kosovo NewsSpectrum Fellowship for minority-language media opens first call for applications OPEN CALL FOR ROMANI FILMMAKERS, DIRECTORS AND PRODUCERS! ERIAC Serbia Internship Programme ERIAC WELCOME ITS FIRST EUROPEAN SOLIDARITY CORPS (ESC) VOLUNTEER ERIAC JOINS THE EUROPEAN PROJECT “WEAVE – Widen European Access to cultural communities Via Europeana” NewsSpectrum Fellowship for minority-language media opens first call for applications Become a Member of ERIAC – 4th call for members is open! Conference | Roma Youth: Together for Emancipation and Empowerment ERIAC develops visual identity for the 50th Anniversary of the First World Roma Congress OPEN CALL FOR CONTRIBUTIONS INTERNATIONAL CONFERENCE: “Hate speech and Antigypsyism in the Media” ERIAC launches Roma component program within the framework of the German Presidency of the Council of Europe in 2021 OPEN CALL FOR APPLICATIONS: REF SERBIA-ERIAC INTERNSHIP PROGRAM Open Call: Artist Residencies in Florence for Two Roma Contemporary Artists in 2021 ERIAC commemorates the victims of National Socialism with the digital festival “Diaspora Europe” Diaspora Europe Digital: Ferenc Snétberger – Solo Guitar Improvisations Diaspora Europe Digital: Sinti_ze Jazz Diaspora Europe Digital: Sinti_ze Jazz Special with The Rosenberg Trio Diaspora Europe at ERIAC Space ERIAC Statement at the “Digital High-Level-Conference launching the new “EU Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion and Participation” until 2030 Andaro Angluno Vast | First-Hand – Nihad Nino Pušija PUBLIC STATEMENT OF THE EUROPEAN ROMA INSTITUTE FOR ARTS AND CULTURE (ERIAC)REGARDING THE “MEMORIAL TO THE SINTI AND ROMA VICTIMS OF NATIONAL SOCIALISM”, THREATENED BY PLANS OF THE DEUTSCHE BAHN ROMA CULTURAL HISTORY INITIATIVE (RCHI) “Re-thinking Roma Resistance” – EVZ-funded project begins FutuRoma – Collateral Event of the 58th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia ERIAC-CEU Internship Program Begins
Upcoming
Past
Delegation of the Council of Europe´s Advisory Committee on FCNM Visited ERIAC ‘Proud Roma in Free Slovakia’ Launched to Encourage Participation in 2021 National Census World Music Day at ERIAC SERBIA The Transnational Romani Resistance March video is out! Official Opening of ERIAC Serbia ON-LINE COURSE ON ROMANI CULTURE FOR THE STAFF OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION Winners Caricature Competition Announcement of Artist Residency Winners 2021 in Villa Romana, Florence EXTRAORDINARY Meeting of the General Assembly of European Institute for Arts and Culture WORLD ROMA CONGRESS. 50th Anniversary Exhibition CULTURAL EVENING WITH ERIAC DURING 3RD ADI-ROM MEETING III. GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE EUROPEAN ROMA INSTITUTE FOR ARTS AND CULTURE (ERIAC) ONLINE Diaspora Europe Opening Germany takes over the Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe Critical Pedagogy, Romani Emancipation and Post-COVID Education Open Call: Romani Language Teachers, Translators, Interpreters Andaro Angluno Vast | First-Hand Safeguarding our Romani Language – International Conference Roma Cultural History Initiative – updates Webinar: “Commemorating the Victims, Remembering the Heroes” #RomaRemember: Joint International Campaign for Roma and Sinti Holocaust Remembrance 2020 OPEN CALL: ROMANI LANGUAGE BOOK ILLUSTRATOR HAJDE TE KHELAS – ERIAC Dance Contest RESULTS OF THE ERIAC ARTS AND CULTURE INNOVATION PROGRAM ANNOUNCED! Online Video Series – Katitzi Exhibition ERIAC ARTS AND CULTURE INNOVATION PROGRAM – CALL FOR APPLICATIONS! “Stay at home & Make Music” Online Family Music Competition Became a Member of ERIAC – 3rd call for members is open! International Roma Day Online: Roma Couch Festival Performing the Museum – Online Exhibition ERIAC Questionnaire on COVID-19 impact on Roma arts and culture ERIAC hosts an Extraordinary General Assembly to assess the impact of Covid-19 on Roma arts and culture PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING COVID-19 OUTBREAK FUTUROMA exhibition opens in Villa Romana in Florence (29. April) Diaspora Europe: “Opferkonkurrenz, Opferallianz?” (1. March) Diaspora Europe: Event series of ERIAC and Volksbühne Berlin 2020 “Who is afraid of identity politics?” ERIAC joins the discussion at the CEU TMU Delegation visits ERIAC ERIAC is awarded a grant from the European Cultural Foundation Alina Serban – winner of the 1st Tajsa Roma Cultural Heritage Prize TAJSA PRIZE CEREMONY AND DORANTES CONCERT Barvalipe Academy holds its second meeting in Berlin ERIAC IMPACT – public presentation of the ERIAC achievements and plans ERIAC celebrates its second General Assembly in Berlin Finalists of the Tajsa Roma Cultural Heritage Prize 2019 announced! Roma Tangible Heritage Symposium – Stockholm Secretary General of the Council of Europe Marija Pejčinović Burić visited ERIAC KATITZI – A LITERARY CHARACTER ROOTED IN REALITY CHROMA – THE FUTURE IS ROMA – WE PASS THE MIC TO EUROPE ERIAC at the Timisoara Biennale ERIAC at the International Seminar on Countering Distortion and Protecting the Civil and Human Rights of Roma TAJSA PRIZE 2019 Teachers from the Academy of Anti-Discrimination Education visit ERIAC ERIAC Promoted the FUTUROMA Pavilion in Venice ECF PRINCESS MARGARITA AWARD ERIAC joins EC consultations about the future of Roma policies for Roma Dr. Michael Groß, Consul General of Germany in Krakow, visits ERIAC ERIAC’s Roma Tangible Heritage Network ERIAC joins panel discussion about Roma Holocaust Remembrance at the POLIN Museum (RE)CONCEPTUALIZING ROMA RESISTANCE TEARS OF GOLD/ SOWNAKUNE JASFA International Conference “IS ‘AUSCHWITZ ONLY SLEEPING’? SINTI AND ROMA NARRATIVES AFTER THE HOLOCAUST” Schoolclash visiting ERIAC’s Exhibition “Roma Women Weaving Europe” on its last Week ERIAC contributes to the CEU Summer School “Romani Identities and Antigypsyism” 2019 Florin Nasture and Miguel Angel Vargas appointed as new members of the ERIAC Barvalipe Academy Sead Kazanxhiu appointed as the new member of ERIAC Pakiv Board ERIAC contributes to the report on the future of the EU Roma Strategy ERIAC presents Gorki’s “Roma Armee” in Bucharest Two Paid Internship Positions open at ERIAC for CEU Romani Studies Program Alumni ERIAC and Villa Romana welcomes applications for 2-months Artist Residency in Florence Katarína Mathernová, Deputy Director General at DG NEAR visits ERIAC A Feminist Reading of Roma Political Movement: A conversation with Roma women activists, scholars and artists Filiz Polat and Erhard Grundl, Bundestag MPs (Greens), visit ERIAC ERIAC hosts a group of high-school students from Lycée Jacques Amyot in Melun, France OPENING OF FUTUROMA Exhibition at the 58 La Biennale di Venezia ERIAC at the 2019 ASN World Convention at Columbia University in New York Timea Junghaus, art historian, executive director of ERIAC is lecturer/panelist in the C-Map Symposium of MOMA, New York ERIAC welcomes U.S. Ambassador Grenell “THE BEST CHILD IN THE WORLD” – A PERFORMANCE BY ALINA SERBAN TO CELEBRATE THE INTERNATIONAL ROMA DAY Second call for ERIAC associate members is open! “Neglected Voices: The Global Roma Diaspora” – Harvard University conference under Honorary Patronage of ERIAC “Roma Women Weaving Europe” Exhibition Opening – ERIAC and RKI ERIAC Hosts CAHROM Members During Thematic Visit to Germany Federal Foreign Minister Heiko Maas speaks about ERIAC in the Bundestag Transgenerational Knowledge Transfer Symposium, Belgrade (ERIAC CINI) ERIAC Barvalipe Academy Holds its First Meeting in Belgrade ERIAC General Assembly Appoints Eight New Members to the Barvalipe Academy The FUEN Non-Kin-State Working Group Visits ERIAC Albania’s Roma Cultural Heritage Event, Tirana (ERIAC Cultural Institutions Network Initiative Program) Arts, Culture, Remembrance: A Croatian Delegation Visits ERIAC Stiftung EVZ´s Latscho Diwes Programme Visits ERIAC The Shutka Lessons Event, Skopje (ERIAC Cultural Institutions Network Initiative Program)  Nicolae Gheorghe Memorial Event at ERIAC Exhibition Opening: “Gypsyism Balkanism- Uniting Peripheries” by Sead Kazanxhiu and Selma Selman Presenting the FUTUROMA Curatorial Plan for the 58th Venice Contemporary Art Biennale The Roma Pedagogy for Reconciliation Event, Zagreb (ERIAC Cultural Institutions Network Initiative Program) ERIAC Visits the Tomi Ungerer Museum, Strasbourg ERIAC Attends the 16th CAHROM Meeting, Strasbourg “Against the Grain” – Arbeit und Leben Visit ERIAC