PROGRAM PODRŠKE ROMSKIM MUZIČARIMA

ERIAC SRBIJA, u partnerstvu sa građanskim pokretom Opre Roma Srbija (ORS), pokreće program podrške čiji je cilj ublažavanje posledica pandemije COVID-19 na romske muzičare i profesionalce u muzičkoj industriji. Podrška je namenjena muzičarima koji zbog pandemije nisu mogli da obavljaju svoje aktivnosti ili su nastupali u ograničenom obimu. Pravo da se prijave za ovaj program … Continue reading PROGRAM PODRŠKE ROMSKIM MUZIČARIMA