Name

Ismet Jašarević

Country of residence

Serbia

Ethnicity

Rrom

Occupation

Profesor gudačkih instrumenata i romskog jezika sa elementima nacionalne kulture

BIO

Ismet Jašarević završio muzičku akademiju u Prištini 1995. god. a školu romologije 2009.god. na filološkom fakultetu Novosadskog Univerzitetua za romski jezik, književnost, istoriju i kuturu Roma. Godine 2013.stiče diplomu letnje romske škole u organizaciji Ministarstva prosvete R. Rumunije za romski jezik, pedagogiju, i metodiku nastave. Godine 2015. stiče diplomu filološkog fakulteta na beogradskom Univerzitetu za pokazano znanje romskog jezika na nivou B1 i dr… Od 1995. godine u saradnji sa IRU-međunarodna Unija Roma formurana 1969 god, sarađuje uiyradi naučnostručnih referata o romskom jezku i kuturi, Preuzima odgovornost da sa saradnicima kompetentnim NGO oranizacijama i istitucijama priredi za Srbiju na srpskom jeziku Udžbenik sa priručnikom nastavnicima i učenicima kao i anketnim pitanjima “Romski jezik i kultura” – za osnovne, srednje i visoke kole.Godine 2013. u saradnji sa univerzitetskim profesorom Ghiorge Sarauom pokreće inicijativu za realizaciju Internacionalnih Olimpijada romskog jezika, kreaticnosti i kulture govora i učestvuje sa svojim učenicima na četiri realizovanih olimpijada u R. Rumuniji. Kao diplomirani profesor violine, formirao je ” Trio Rom Jašarević”( Dve violine i klavir) nastupajući na samostalnim koncertima i organizovanim manfestacijama kao što su smotre kuture Roma Srbije i Pokrajina, svetski kongresi Roma, na scenskomuzičko-poetskim resitalima , danima kulture i muzike…Za svoj rad nagrađivan je od udruge Kali Sara iz Zagreba…